ПГ “Найде Геров”

Гимназия Найден Геров в Лом

Професионална гимназия “Найден Геров” е създадена в далечната 1878 година. От тогава до сега са обудени в нея над 42 000 ученици. Голяма успаваемост имат учениците, които след това влизат да учат във висши учебни заведения – над 90%.
Гимназията разполага с голяма библиотека с над 12 000 книги! Някои от тях са редки издания от 18 и 19 век.

» Read more