Курсове в танцов състав “Ломски ритми”

Танцов състав Ломски ритми

ПТСИФ “Ломски ритми”
НЧ “23 септември 1960”
Ръководител: Младен Младенов

Курсовете се провеждат всеки вторник и четвъртък от 18:00 до 20:00 часа. Групите се разделят на неопитни и такива с повече опит. Първата група започва от 18:00 часа и след това се присъединяват и всички останали, когато дойдат. Предимство е, че след това 30 мин. хората с по-малко опит т+анцуват с тези с повече опит и така придобиват още повече увереност и възможности.

» Read more